);">
    gęstość widmowa strumienia energetycznego lub fotonowego, przy określonej długości fali alfa, wysyłanego przez materiał fotoluminescencyjny w funkcji długości fali monochromatycznych promieniowań wzbudzających o równej mocy