Wyszukaj

LUG Light Factory

Historia

history

Przedsiębiorstwo LUG zapoczątkowało swoją działalność w formie spółki cywilnej w listopadzie 1989 r. Od początku byliśmy producentem opraw oświetleniowych, prowadząc jednocześnie działalność handlową. Spółka rozszerzyła miejsca prowadzenia swojej działalności w październiku 1990 r. Wówczas też dokonano zmiany nazwy spółki cywilnej na Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „LUG” Czesław i Ryszard Wtorkowscy.

W roku 1991r. spółka rozpoczęła prowadzenie swojej działalności przy ul. Krętej 5 w Zielonej Górze i znacznie poszerzyła przedmiot działalności o sprzedaż hurtową opraw oświetleniowych, materiałów i osprzętu elektrycznego. W dalszym ciągu LUG rozwijał sieć sprzedaży poprzez własne sklepy firmowe.

W kwietniu 2001 r. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym przedmiotem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej była w dalszym ciągu produkcja opraw oświetleniowych i sprzedaż materiałów elektrycznych. Prowadziliśmy również działalność w zakresie realizacji inwestycji w zakresie projektowania i wykonywania robót elektrycznych.

logos

Z uwagi na rozwój produkcji i popytu na produkowane przez nas przemysłowe oprawy oświetleniowe podjęliśmy decyzję zawężenia zakresu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej do produkcji opraw oświetleniowych.

Dnia 3 września 2007 nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a 20 listopada LUG S.A. zadebiutował na rynku akcji NewConnect. Rok 2008, to uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy LUG. Nowy budynek biurowy, magazyn oraz nowe przestrzenie dla produkcji stworzyły nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

W marcu 2013 LUG rozpoczął rozwój nowego zakładu, który stał się lokalizacją dla nowoczesnej linii produkcyjnej komponentów LED. Dnia 08 sierpnia 2013 została wyprodukowana pierwsza płytka LED.

logos

Aktualnie LUG to silna grupa kapitałowa, w której skład wchodzą spółki LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o.,LUG GmbH, LUG Lighting UK Ltd., LUG do Brasil Artigos de iluminacao Ltda. oraz przedstawicielstwa handlowe w Paryżu oraz Dubaju.