Wyszukaj

LUG Light Factory rozpoczął II edycję Lean Tour

16 kwietnia 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku w Zielonej Górze przedstawiciele dwunastu czołowych firm z województwa lubuskiego spotkali się w ramach II edycji Lean Tour. Celem inicjatywy była wymiana wiedzy i doświadczenia podmiotów  osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej,  a które łączy miejsce prowadzenia działalności. Gospodarzem pierwszego z cyklu tegorocznych spotkań była firma LUG Light Factory z Zielonej Góry.

 Inicjatywa Lean Tour objęła kolejne firmy z województwa lubuskiego. To już druga edycja spotkań dużych przedsiębiorstw, które organizuje Gorzowski Ośrodek Technologiczny i Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa. Pierwsze spotkanie zorganizowano w grudniu 2016 roku.  Ideą spotkań jest wspólna nauka oraz wymiana doświadczeń dotyczących modeli zarządczych, procesów oraz kultur organizacyjnych panujących w poszczególnych firmach. Podczas kolejnych spotkań firmy zaproszone do udziału w programie prezentują swoje zakłady, opowiadają o swoich modelach organizacyjnych, wdrożonych procesach oraz sukcesach i problemach jakie napotkali podczas swojej działalności. Wartością spotkań jest wymiana know-how firm z różnych branż.

 - „Projekty unijne koncentrują się na wspieraniu przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundamentem rozwoju woj. lubuskiego są jednak duże przedsiębiorstwa, które w tych inicjatywach bywają pomijane. Jako Izba poszukiwaliśmy możliwości wsparcia właśnie dużych podmiotów. Chcieliśmy stworzyć platformę, w ramach której duże podmioty mogą wzajemnie poznawać się, wymieniać doświadczenia i dzielić wiedzą” – Stanisław Owczarek, Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej opowiada o genezie Lean Tour.

 Podczas pierwszej edycji, przez cały rok duże firmy z północy województwa odwiedzały się wzajemnie, prezentując swoje organizacje, stosowane metody zarządzania i sposoby ich doskonalenia. Podobnie będzie w tym roku. Raz w miesiącu zespoły zarządzające firmami będą się wymieniać doświadczeniem w prowadzeniu działalności.

 - „To już druga edycja Lean Tour, w której bierzemy udział. Bardzo doceniamy doświadczenia, które zebraliśmy w edycji dedykowanej firmom z północy województwa. Nie zawsze mogliśmy przenieść rozwiązania wprost do naszego biznesu, ale wielokrotnie doświadczenia innych firm były impulsem rozwojowym. Przyczynkiem do refleksji, które owocowały wdrożeniem własnych rozwiązań Lean” – wyjaśnia Michał Wrembel, Prezes ICT Poland Sp. z o.o.

Gospodarzem  inauguracyjnego II edycję spotkania była firma LUG Light Factory Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Spółka od wielu lat odnosi sukcesy w Polsce i na arenie międzynarodowej. Potwierdzeniem tego jest tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu.

 - „To bardzo ważne, aby duże przedsiębiorstwa regionu, wzorem doświadczeń z zagranicy, integrowały się, dzieliły doświadczeniami i wspierały wzajemnie swój rozwój. Do tej pory nie mieliśmy sprzyjających ku temu warunków, dlatego inicjatywa Zachodniej Izby Przemysłowej i Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego jest bardzo wartościowa. Jestem dumny, że II edycję Lean Tour rozpoczęła się  właśnie u nas – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes LUG Light Factory Sp.z o.o.