Wyszukaj

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2018 roku

07 listopada 2018

LUG S.A., czołowy producent systemowych rozwiązań́ z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za III kwartał 2018 roku. W III kw. 2018 r. przychody wyniosły 42,94 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2017 roku, wzrosły o 9,4 proc. Zysk brutto wyniósł 20,21 mln zł notując wzrost o 11 proc. r/r. Zysk netto osiągnął poziom 2,44 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2018 roku, przychody ze sprzedaży wynoszą 119,60 mln zł. Zysk netto po trzech kwartałach przekroczył 5,01 mln zł.

W III kwartale 2018, LUG S.A. wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 20,21 mln zł. Dynamika zysku brutto za trzy kwartały osiągnęła poziom 20,8 proc., zamykając się kwotą 51,92 mln zł. Poprawie uległ także wskaźnik marży brutto na sprzedaży, który w III kwartale wyniósł 47,1 proc. (0,7 pp więcej niż przed rokiem). III kwartał b.r. przyniósł także wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 42,94 mln zł. W ujęciu narastającym, liczonym od początku roku, przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 119,60 mln zł przy dynamice +16,1 proc.

Analogiczną tendencję spółka zanotowała też na poziomie zysku operacyjnego, który w III kwartale wzrósł o 54,4 proc., do poziomu 2,66 mln zł, a za trzy kwartały wyniósł 5,36 mln zł (+51,1% r/r). W III kwartale 2018, zysk netto wzrósł o 15,1 proc. w stosunku do III kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 2,44 mln zł. Narastająco zysk netto za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku wykazał wzrost o 17,6 proc., do poziomu 5,01 mln zł.

 - Za nami kolejny kwartał dobrej pracy, wyrażony dodatnimi wskaźnikami na poziomie przychodów i rentowności projektów. Tym samym kontynuujemy trend, w którym od kilkunastu kwartałów nasze wyniki finansowe nieprzerwanie rosną -  komentuje wynikiRyszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. - Moja satysfakcja jest tym większa, że zauważamy już pewne negatywne symptomy w branży budowlanej i pokrewnych, które mają także wpływ na nasze realizacje – podkreśla Ryszard Wtorkowski.

Warto podkreślić, że to kolejna poprawa wskaźników, która nastąpiła po rekordowych wynikach finansowych w poprzednich okresach sprawozdawczych br. Zarówno wyniki samego III kwartału, jak i narastająco wyniki wypracowane w trzech kwartałach 2018 roku, charakteryzują się dodatnią dynamiką względem analogicznych okresów lat ubiegłych.

- Końcówka roku to zazwyczaj czas zamykania projektów i dobrych wyników finansowych. Tak jest i tym razem. Po wielu miesiącach prac zakończyliśmy budowę zakładu i montaż linii produkcyjnych w fabryce w Argentynie. Uruchomiliśmy już produkcję i możemy realizować kolejne części umowy podpisanej z władzami Prowincji Misiones - mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. 

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą̨ ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 14 listopada 2018 r.

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2018 roku