Wyszukaj

LUG S.A. ogłasza globalną współpracę z CISCO i publikuje rekordowe wyniki III kwartału

15 listopada 2017

14.11.2017 był dniem publikacji rekordowych wyników finansowych za trzeci kwartał 2017 Grupy Kapitałowej LUG S.A. Istotnym wydarzeniem towarzyszącym prezentacji wyników było również podpisanie przez CISCO i LUG umowy o ścisłej współpracy, mającej na celu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze Smart City.

Grupa Kapitałowa LUG S.A., jeden z czołowych producentów systemowych rozwiązań profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował rosnące wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku. Po trzech kwartałach 2017 roku, spółka zrealizowała najwyższy w historii firmy poziom przychodów, poprawiając wskaźniki wyników na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG w III kwartale 2017 r. wyniosły 39,24 mln zł, co stanowi wzrost o 17,5 proc. w stosunku do III kwartału 2016 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w III kwartale br. 18,21 mln zł, co oznacza wzrost o 41,6 proc. w stosunku do II kwartału 2017 roku oraz o 38,2 proc. w stosunku do III kwartału 2016 roku. Zysk netto w III kwartale br. wyniósł 2,12 mln zł i stanowi połowę zysku netto zrealizowanego narastająco po trzech kwartałach br., rosnąc o 65,7 proc. w stosunku do III kwartału 2016 r. Rentowność netto wyniosła 5,4 proc. i była wyższa o 1,6pp rok do roku.  Po dziewięciu miesiącach roku zysk netto wyniósł 4,26 mln zł, co oznacza wzrost o 136,8 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Trzeci kwartał 2017 roku obfituje w liczne wydarzenia umacniające pozycję spółki na rynku. Wśród najważniejszych znalazły się m.in.: rejestracja spółki LUG Argentina SA i powołanie nowej spółki technologicznej BIOT S.A., która wzmacnia potencjał grupy w obszarze rozwoju nowych technologii. Tempa nabrały prace inwestycyjne związane z budową zakładu produkcyjnego w Argentynie, a na rynek Ameryki Południowej trafiła pierwsza partia oświetlenia przygotowana w ramach kontraktu o wartości blisko 21 mln euro. Do rąk akcjonariuszy trafiła druga co do wielkości w historii przedsiębiorstwa dywidenda. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 1,07 mln zł (14 gr na akcję). Dodatkowo, firma wzbogaciła się o dwie nowe nagrody: tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu i The Best Annual Report 2016. Pierwszą nagrodę w konkursie Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii dużych przedsiębiorstw przyznano spółce LUG Light Factory. Doceniono także pracę firmy w obszarze relacji inwestorskich, przyznając LUG S.A. nagrodę The Best Annual Report 2016 w kategorii spółek z rynku NewConnect, za wysokie standardy raportowania.

 - Wyniki ostatniego kwartału i wydarzenia związane z tworzeniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań oświetleniowych utwierdziły nas w słuszności decyzji o dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. - komentuje kwartalne wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. – Zwiększenie skali działalności przyniosło nam wyższe zyski, ale w dalszym ciągu inwestujemy we wzrost eksportu rozbudowując zespoły handlowe na rynkach eksportowych. Koncentrujemy się także na rozwoju nowoczesnych technologii oświetleniowych, bo to w ich kierunku zmierza rynek i to one są fundamentem naszego wzrostu w kolejnych latach.

Globalna współpraca LUG  S.A. i CICSO System Inc.  

LUG S.A. i CISCO, podpisały umowę Solution Technology Integrator i ogłosiły współpracę biznesową na rzecz stworzenia wiodącej pozycji w obszarze usług Smart City.  Połączenie sił dwóch liderów w swych dziedzinach  zaoferuje klientom z sektora administracji samorządowej kompleksowe usługi w obszarze zarządzania oświetleniem ulicznym i możliwość integracji zarządzania wieloma procesami zachodzącymi w przestrzeni miejskiej w ramach jednej platformy. 

Zobacz materiał filmowy

W początkowej fazie współpracy partnerzy planują skoncentrować się na projektach zlokalizowanych
w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jednak pierwszy wspólny projekt pod marką LUG i CISCO znajduje się
w Izraelu i wszedł już w strategiczną fazę wdrażania. Jedna z jednostek samorządowych na terenie tego państwa otrzyma rozwiązanie, które umożliwi jej wykorzystanie inteligentnych elementów oświetlenia i pozwoli na całościowe zarządzanie usługami miejskimi. 

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe stają się coraz bardziej popularne, a rynek oświetlenia ulicznego znajduje się w centrum transformacji, szybko przechodząc do rozwiązań opartych na diodach LED z możliwością dodania różnych czujników do komponentów oświetleniowych. Usługi zarządzania światłem i Smart City, to jest także kierunek naszego rozwoju. Szukaliśmy partnera, który uzupełni naszą innowacyjną ofertę o zaawansowane rozwiązania technologiczne. Takim partnerem jest CISCO, globalna marka, której nie trzeba przedstawiać naszym kontrahentom” - komentuje zawarcie umowy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.„Dziś o przewadze konkurencyjnej firmy decyduje jej zdolność do tworzenia innowacji i umiejętność budowania strategicznych sojuszy. Mamy nadzieję, że nasza współpraca okaże się sukcesem dla obu firm” - dodaje Prezes Wtorkowski.

Zastosowanie nowoczesnych opraw i zastąpienie konwencjonalnego żółtego światła białym światłem ledowym, pozwala miastom osiągnąć do 50 proc. oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Dodanie profesjonalnego projektu oświetleniowego i zastosowanie systemu zarządzania oświetleniem optymalizującego wydajność oświetlenia, może zapewnić dodatkowe 20-30 proc. oszczędności. Efektywność ekonomiczną systemu i komfort życia można jeszcze bardziej zwiększyć, integrując oprawy oświetleniowe LUG z system CISCO, tak by uzyskać efekt synergii interaktywnego systemu oświetlenia stanowiącego część strategii inteligentnego zarządzania miastem.

Dwie nowe spółki w Grupie Kapitałowej

BIOT Sp. z o.o. nowa spółka technologiczna w Grupie Kapitałowej LUG

We wrześniu do Grupy Kapitałowej LUG S.A. dołączył nowy podmiot. Spółka technologiczna BIOT powstała, aby uzupełnić portfolio usług Grupy. Głównym obszarem działalności nowej firmy jest prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych.
Jest to kolejny krok do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy. Działania firmy BIOT Sp. z o.o. mają być skupione wokół poszukiwania synergii oświetlenia i najnowszych technologii.

 Rejestracja spółki LUG Argentina SA  i pierwsza dostawa na rynek argentyński

LUG Argentina SA oficjalnie rozpoczął swoją działalność w dniu wpisania do argentyńskiego rejestru przedsiębiorców, tj. 30 sierpnia 2017 r. Na ukończeniu są już prace związane z budową zakładu produkcyjnego. Ich zakończenie i uruchomienie produkcji planowane jest na I kwartał przyszłego roku. To nie przeszkodziło firmie w zrealizowaniu pierwszego zamówienia i przygotowaniu dostawy dwóch tysięcy sztuk nowoczesnych opraw ledowych. To pierwsza część kontraktu o rekordowej wartości blisko 21 mln euro. Debiutancka partia opraw powstała w zielonogórskich zakładach produkcyjnych LUG SA, kolejne dostawy będą już montowane w nowej fabryce w Argentynie. Linia produkcyjna będzie wytwarzać nowoczesne oprawy przeznaczone do oświetlenia przestrzeni miejskich takich jak ulice, parki, parkingi czy budynki użyteczności publicznej.

LUG S.A. ogłasza globalną współpracę z CISCO i publikuje rekordowe wyniki III kwartału