Strategia określa, w którym kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Precyzyjnie definiuje nasz cel i urzeczywistnia go w ramach projektów strategicznych. Posiadanie strategii jest wyrazem odpowiedzialności wobec pracowników i partnerów biznesowych, przejawem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i satysfakcji. Dlatego odpowiedzialnie planujemy, gdzie chcemy być i jakimi drogami tam zmierzamy, a zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszamy do tego procesu wszystkich. Robimy to innowacyjnie, w oparciu o wartości, w które wspólnie wierzymy, bo jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście ma sens.

Misja i Wizja to dwa atrybuty, bez których strategia nie może istnieć. Oba terminy stanowią podsumowanie tego, do czego zmierzamy i jak ideowo chcemy to realizować.
Wizja - w sposób ambitny i motywujący do działania - pokazuje cel w długiej perspektywie.
Misja natomiast odpowiada naszym aspiracjom i pożądanym wzorcom zachowań. Jest zapisem ideału, do którego powinniśmy dążyć. Pozwala nam odpowiedzieć na pytanie: czy to, w jaki sposób działamy jest zgodne z tym ideałem.

Wizja


Misja


W ramach strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 2021, zostały wyznaczone podstawowe obszary zmian, a motorem napędowym jest podejście zorientowane na człowieka, zarówno w odniesieniu do wnętrza organizacji, jak i całego jej otoczenia.

Innowacyjność

W okresie realizacji strategicznych kierunków rozwoju wyznaczonych na lata 2017 - 2021, wykonamy szereg projektów w zakresie badań i rozwoju, w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji. Począwszy od portfolio produktów, przez zaawansowane systemy zarządzania oświetleniem, innowacje technologiczne, po nacisk na badania i rozwój, które zrealizujemy we współpracy z jednostkami naukowymi oraz młodymi spółkami o wysokim potencjale intelektualnym.

Internacjonalizacja

Bazujemy na wprowadzaniu modeli biznesowych odpowiadających wymaganiom poszczególnych rynków i budowaniu lokalnych struktur, które pozwolą nam efektywnie kooperować ze społecznością danego kraju i dzięki temu dynamicznie wzrastać. Centrum zainteresowania Grupy Kapitałowej LUG S.A. w perspektywie lat 2017 – 2021 stanowić będą m.in. rynki Ameryki Południowej.


Kultura organizacyjna

Koncentrujemy się na rozwoju kultury organizacyjnej firmy, chcemy zwiększać komfort i satysfakcję naszych interesariuszy - zarówno tych pracujących w strukturach organizacji, jak i tych będących naszymi klientami i inwestorami. Kluczowym elementem rozwoju w obszarze kultury organizacyjnej jest zarządzanie przez wartości.Najważniejszym elementem strategii są trafnie zdefiniowane grupy docelowe, czyli podmioty do których kierujemy nasze działania marketingowe i sprzedażowe. Doskonale wiemy kim są nasi kluczowi klienci, dzięki czemu nasza oferta jest precyzyjna i kompleksowa. W dzisiejszych czasach, tj. w dobie świadomego konsumenta i personalizacji rozwiązań nie ma już produktów dedykowanych wszystkim. Skupiamy się na konkretnej grupie i odpowiadamy na jej konkretne potrzeby. Dzięki takiemu działaniu obejmujemy pełny wymiar przestrzeni miejskiej, uzyskujemy przewagę konkurencyjną i mamy możliwość dalszej ekspansji.

...
...
...

Grupa Kapitałowa LUG S.A. to firma rodzinna, w której wartości odgrywają kluczową rolę. Pielęgnowane i wspólne dla wszystkich stanowią silny fundament, na którym można rozwijać biznes długoterminowo, poprzez generacje.

Jesteśmy rodziną LUG, nie tylko zespołem.

...

Wartości są w każdym z nas.

Realizując projekt "Drzewo wartości" zdefiniowaliśmy wartości wspólne nam wszystkim, które są fundamentem firmy i integrują nas wokół niej.

Sam proces wyłaniania wartości realizowaliśmy kilku etapowo na wszystkich szczeblach organizacji, w formie warsztatów, ankiet i indywidualnych rozmów.


Wartości definiują kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Wierność wartościom to największa siła firmy rodzinnej stanowiąca o jej przewadze konkurencyjnej.

Wartości wynikają z tego, co równie ważne dla Rodziny założycieli, jak dla wszystkich Pracowników organizacji.

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie nasze wybory, działania i słowa.

Satysfakcja

Czerpiemy radość z działania, dbamy o komfort i zadowolenie.

Partnerstwo

Kierujemy się zrozumieniem, chęcią współpracy i szacunkiem wobec wszystkich.

Innowacyjność

Wychodzimy poza szablony i kreujemy nowe idee w obszarze produktów, technologii i zarządzania.

Rozwój

Każdego dnia chcemy się rozwijać.

Wierzymy, że pracownicy LUG z własnych wyborów angażują się w różne zadania dostosowane do ich indywidualnych umiejętności i zainteresowań. Są w naszej firmie, ponieważ dobrze się w niej czują. Tym samym w codziennej pracy kierują się poniższymi turkusowymi zasadami, które stanowią najwyższy stopień świadomości zarządzania organizacją:

Szukaj przyczyny

nie szukaj winnego

Oczekuj postępu

nie oczekuj perfekcji

Stwarzaj warunki do współpracy

unikaj współzawodnictwa

Doceniaj, bo to wzmacnia

Nie oceniaj, bo to niszczy

Mów, co może być lepiej

Nie mów, co jest źle

Buduj na zaufaniu

Nie buduj na kontroli

Nie mów, że ktoś jest zły

Mów jak ty się z tym czujesz

Stwarzaj warunki do samoorganizacji

Nie zarządzaj

Bądź nauczycielem, moderatorem, mentorem

Nie bądź nadzorcą
0
0
0
0

Każdy z nas w LUG podchodzi do tematu światła z dozą indywidualizmu, jednak cały czas pamiętamy o naszej tradycji i zasadach biznesu, które są naszym drogowskazem.

Idee tutaj zebrane, stanowią sedno tego kim jesteśmy.


Pobierz LUGBook (.pdf ~ 9 MB) Pobierz Strategiczne kierunki rozwoju (.pdf ~ 1 MB)

Masz pytanie? sugestię? Nie krępuj się - napisz do nas!

Wyślij nam wiadomość

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez LUG Light Factory Sp. z o.o. oraz spółki Grupy Kapitałowej LUG na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest odpowiedź na Twoje zapytanie i przez czas potrzebny do odpowiedzi i ewentualnego przedawnienia roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, z którą się zapoznałem i akceptuję.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez LUG Light Factory Sp. z o.o. informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).