Wyszukaj

LUG Light Factory

LUG zrealizuje wielki projekt w Holandii

08 lutego 2023

Z przyjemnością informujemy, że LUG Light Factory zwyciężył w prestiżowym postępowaniu przetargowym na modernizację oświetlenia w holenderskim mieście Houten! To liczące pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców miasto położone na przedmieściach Utrechtu wybrało ofertę LUG po weryfikacji mockupów w procesie wielomiesięcznych testów. Wyprzedziliśmy w nich czołowe lokalne i globalne firmy. Wspólnie z wieloletnim partnerem, firmą maas & hagoort, zrealizujemy projekt, który potwierdza naszą pełną gotowość do kreowania i wygrywania dużych modernizacji infrastrukturalnych w Europie i na świecie.

W ramach zwycięskiego kontraktu wyprodukujemy i dostarczymy 12 500 opraw infrastrukturalnych URBINO LED wersja S i AVENIDA LED. Oprawy będą wyposażone w system sterowania URBAN – Zamawiający zdecydował się na wykorzystanie zewnętrznych kontrolerów w standardzie Zhaga oraz komunikację Thread w wariancie cloud based. Dzięki wielotorowym działaniom nakierowanym na potwierdzenie jakości i użyteczności opraw i systemu sterowania od samego początku projektu oraz współpracy z różnorodnymi Interesariuszami inwestycji, zrealizujemy projekt, który umocni partnerski ekosystem i z pewnością ułatwi realizację kolejnych ambitnych inwestycji w przyszłości.

  • 13 mln PLN - szacowana wartość kontraktu
  • Lipiec 2023 - planowany termin realizacji pierwszej dostawy opraw
  • 12 500 - ilość opraw oświetleniowych ujętych w kontrakcie
  • Zhaga THREAD - system URBAN w wariancie cloud-based

 

Pełna modernizacja oświetlenia w mieście zaplanowana została na dwa lata.

LUG zrealizuje wielki projekt w Holandii