Wyszukaj

LUG Light Factory

Badania i rozwój

Projekt Badawczo-Rozwojowy (B+R) »

Wysoka jakość produktów i nowoczesny design oparte są na fundamencie szeroko zakrojonego programu badań prowadzonego przez Dział Rozwoju w nowym laboratorium badawczym. Wysokiej klasy urządzenia pomiarowe pozwalają na doskonalenie rozwiązań technicznych i optymalizację cech użytkowych naszych opraw oraz wdrażanie nowych linii wzorniczych. Efektem dynamicznie realizowanego programu badań są kolejne wnioski projektowe wdrażane na przestrzeni lat.

Zgodność z dyrektywami

Oprawy marki LUG projektowane, produkowane oraz testowane są zgodnie z dyrektywami unijnymi: tzw. dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EEC oraz dyrektywą na zgodność z kompatybilnością elektromagnetyczną 89/336/EEC ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC. Standardem jest także dostosowanie zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 60598-1 i -2 co pozwala na oznakowanie wszystkich opraw znakiem CE warunkującym możliwość wprowadzenia ich na rynek europejski.

Projektowanie

Konstruktorzy opraw firmy LUG wykorzystują w swej pracy oprogramowanie projektowe Solid Works, które w połączeniu z ich doświadczeniem, wiedzą i świadomością ekologiczną nadaje naszym oprawom najwyższy standard jakości i zgodność z postulatem eko-projektowania Dyrektywy 2005/32/WE.