Wyszukaj

Projekt Badawczo-Rozwojowy (B+R)

Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów.

Najnowsze badania naukowe na świecie w branży oświetleniowej wskazują na potrzebę racjonalizacji oświetlenia przestrzeni (zewnętrznej i wewnętrznej) z zastosowaniem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. LUG Light Factory Sp. z o.o. - czołowy producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych o wysokich parametrach technicznych - poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji oświetlenia, łącząc tradycyjne potrzeby klientów z postępem technologicznym w branży i zapewniając jednocześnie równowagę między jakością światła a efektywnością energetyczną. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych zestawów specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania. W ramach projektu zostaną zaprojektowane nowe oprawy (40 prototypów) wykorzystywane w oświetleniu biurowym, halowym, drogowym, medycznym czy w kopalniach, wraz z prototypem inteligentnego, nowatorskiego zasilacza zintegrowanego z kontrolerem, umożliwiającym współpracę z systemem zarządzania, celem wprowadzenia nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych.

Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane będą w 4 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania algorytmów nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych i systemu komunikacji pomiędzy oprawami oraz projektów tychże elementów, na eksploatacyjnych próbach wdrożeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku operacyjnym i ochronie patentowej kończąc.

Okres trwania projektu to:

kwiecień 2017
do marzec 2019

Wartość projektu:

12 852 229,46 zł

Poziom dofinansowania:

42,05%Aktualności dotyczące projektu

  • 20.04.2017

Zapytania ofertowe w ramach projektu

Zamówienia w ramach Projektu następują zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020".

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.