Wyszukaj

LUG Light Factory

Park Maszynowy

Nowoczesne technologie oraz najwyższa jakość

Stale inwestujemy w zakup nowoczesnych technologii i poszerzamy nasz park maszynowy o nowe i innowacyjne urządzenia produkcyjne. Dzięki najnowszym technologiom oferujemy oświetlenie o najwyższej jakości.

W 2004 roku nakłady inwestycyjne zostały przeznaczone m.in. na nowy zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie, linię pneumatyczną do montażu opraw oświetleniowych, co nie tylko przyspieszyło proces produkcji i pozwoliło zwiększyć sprzedaż, ale również poprawiło jakość produkowanych opraw. Ponadto zakupiony został program wspomagający trójwymiarowe projektowanie (CAD), który usprawnił i przyspieszył proces projektowania opraw oświetleniowych.

W 2005 roku nasze działania nadal ukierunkowane były na rozwój infrastruktury technicznej. Zakupiliśmy i przystosowaliśmy do prowadzonej przez siebie działalności produkcyjnej dwie hale produkcyjno-magazynowe. W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono kolejne maszyny.

Najistotniejszym zadaniem zrealizowanym w 2006 r. był zakup działki o powierzchni 1,37 hektara, w Zielonej Górze na Trasie Północnej, gdzie powstał nowoczesny budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy do którego przenieśliśmy naszą działalność.

W 2007 r. przystąpiliśmy do jego budowy. Obiekt powstał w tzw. Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – terenie inwestycyjnym o powierzchni 67 ha, gdzie powstają obiekty firm handlowych i produkcyjnych. Nowa siedziba firmy posiada łączną powierzchnię użytkową około 8.000 m kw. W listopadzie 2007 r. zakupiliśmy nowoczesną linię technologiczną do malowania proszkowego (automatyczna linia lakiernicza), metalowych kasetonów i innych detali metalowych.

euromac

Linia technologiczna Euromac – komponenty metalowe

W III kwartale 2008 zrealizowana została ostatnia faza projektu inwestycyjnego zaplanowanego zgodnie ze strategią spółki – firma LUG rozpoczęła działalność biznesową w nowoczesnej siedzibie. Kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy z innowacyjną linią do produkcji obudów metalowych dostarcza firmie nowych mocy produkcyjnych, zwiększa wydajność i pozwala rozbudowywać asortyment o nowe linie wzornicze. Zakończona budowa zwieńczyła proces inwestycyjny realizowany ze środków pozyskanych podczas giełdowego debiutu.

 lakiernia

W marcu 2013 LUG rozpoczął rozwój nowego zakładu, który stał się lokalizacją dla nowoczesnej linii produkcyjnej komponentów LED. Dnia 08 sierpnia 2013 została wyprodukowana pierwsza płytka LED. 

amada

Linia technologiczna Amada – produkcja elementów metalowych

Produkty firmy LUG to idealne połączenie nowoczesnego wzornictwa opraw, z technologiami o najwyższej klasie energooszczędności. Jedynym ograniczeniem kreatywności inżynierów LUG był brak wysokiej jakości komponentów LED dostępnych na rynku. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii i wykorzystaniu nowej linii produkcyjnej ograniczenie to zostało zniwelowane, a przed inżynierami LUG otworzyły się nowe możliwości. Nowa linia produkcyjna to większa niezależność od dostawców, usprawnienie procesu dostosowywania opraw LED do wymagań rynkowych oraz rozwój portfolio opraw LED wykorzystujących innowacyjnych i zaawansowane technologicznie rozwiązania, gwarantujące najwyższe parametry oświetlenia.
Dostosowanie procesów i produktów do najwyższych światowych i europejskich standardów pozwala firmie realizować wysoce profesjonalne oraz ambitne projekty oświetleniowe, dbając przy tym i gwarantując zachowanie najwyższych parametrów świetlnych.

Zaplecze techniczne to jeden z czynników ekspansji geograficznej firmy LUG. Kolejnym elementem składowym sukcesu firmy LUG w kraju oraz zagranicą do potencjał inżynieryjno-projektowy. Bogata wiedza, doświadczenie, kreatywność i elastyczność to główne cechy pracowników działów technicznych firmy LUG. 

Wysoka jakość produktów i nowoczesny design oparte są na fundamencie szeroko zakrojonego programu badań prowadzonego przez Dział Rozwoju w nowym laboratorium badawczym. Wysokiej klasy urządzenia pomiarowe pozwalają na doskonalenie rozwiązań technicznych i optymalizację cech użytkowych naszych opraw oraz wdrażanie nowych linii wzorniczych.
Efektem dynamicznie realizowanego programu badań są kolejne wnioski projektowe wdrażane na przestrzeni lat.

robot

Robot BJB - okablowanie opraw oświetleniowych

Zgodnie z dyrektywami

Oprawy oświetleniowe marki LUG są projektowane, produkowane i testowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej: tak zwanej dyrektywy niskonapięciowej 73/23 / EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68 / EWG i dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z 89/336 / EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 91/263 / EWG, 92/31 / EWG i 93/68 / EWG. Standard produkcji jest również zgodny ze zharmonizowanymi normami europejskimi PN-EN 60598-1 i -2, które umożliwiają oznaczenie wszystkich produktów znakiem CE, który jest wymagalny na rynku europejskim.

System jakości

W trosce o najwyższą jakość wszystkich działań podejmowanych w firmie LUG w czerwcu 2004 roku spółka LUG otrzymałaCertyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2001. Audyty przeprowadzane co ​​roku przez znaną firmę audytorską TÜV SUD potwierdzająwysoki standard procesów, które są decydujące dla wytwarzania produktów i zaspokojenia potrzeb klientów. Ponadto, oprawy marki LUG posiadają certyfikat GOST Ukraina, który potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa Ukrainy i pozwala na sprzedawanie produktów na terytorium Ukrainy.