Wyszukaj

Hotel Europejski, Warszawa, Polska

Hotel Europejski, Warszawa, Polska

Umiejętne wykorzystanie oświetlenia jest współcześnie jednym z ważniejszych kryteriów poprawiających percepcję architektury – zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych. Nowa iluminacja Europejskiego, zaprojektowana przez zespół architektów i projektantów LUG Light Factory, jest doskonałym przykładem połączenia aspektów trwałości, użyteczności i piękna. Masterplan iluminacji: Warszawa światłem malowana, który powstał w 2012 roku na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawy, jest długookresowym planem uporządkowania oświetlenia i nadania wyjątkowego klimatu świetlnego. W planie wyznaczono strefy, wskazano zalecane temperatury barwowe źródeł światła, określono zalecane poziomy jasności i wiele innych istotnych parametrów. Stołeczny Konserwator Zabytków zatwierdził powyższe wytyczne i tym samym rozporządził, by budynki znajdujące się na Krakowskim Przedmieściu mogły być iluminowane określoną barwą i intensywnością. Projekt nowej iluminacji Hotelu Europejskiego od samego początku prac nad modelem był sporym wyzwaniem dla ekspertów LUG Light Factory. Nadrzędnym celem projektantów było odpowiednie wyeksponowanie walorów architektonicznych tego wyjątkowego obiektu przy zachowaniu właściwej mu elegancji i stonowania. Wszystkie detale sztukatorskie, które znajdują się na elewacji budynku, musiały zostać odpowiednio doświetlone. Ostatecznie wypracowany został model, który spełnił nie tylko rygorystyczne wymagania konserwatorskie, ale także oczekiwania inwestora. Prace nad iluminacją Hotelu Europejskiego rozpoczęto od stworzenia trójwymiarowego modelu całego budynku. Docelowy projekt architektoniczny oświetlenia poprzedzony był szeregiem testów i konsultacji prowadzonych pod okiem konserwatora zabytków, inwestora, architektów, a także zagranicznych konsultantów. Następnie dostarczono oprawę referencyjną ze zróżnicowanymi kątami rozsyłu, która realnie pokazywała różne warunki oświetleniowe. Podczas tworzenia projektu wzięto pod uwagę starzenie się fasady, a także wpływ zarówno światła płynącego z otoczenia, jak i tego wydobywającego się z wnętrza samego hotelu. Istotne były również najmniejsze szczegóły, np. odbijające się światło szklanej nadbudowy. Zastosowane w obiekcie lampy o wysokiej efektywności energetycznej pozwoliły nie tylko odpowiednio doświetlić neoklasycystyczne detale fasady budynku, ale także zachować optymalne parametry codziennej eksploatacji. Obiekt miał się wyróżniać na tle otoczenia. Iluminacja nie mogła jednak skupiać na sobie uwagi odbiorcy. Oświetlenie musiało być trzecioplanowym tłem krajobrazu. Dlatego też projektanci postanowili, że podejdą do projektu wielopłaszczyznowo. W przyziemiu zamontowano stylizowane na historyczne oprawy, które pełnią funkcję zarówno estetyczną, jak i użytkową, filigranowo oświetlając chodniki wokół budynku. Powyżej przyziemia oświetlenie ma uwypuklić piękno zaprojektowanej na początku XIX wieku przez Henryka Marconiego fasady. Wyższe partie budynku zostały objęte specjalnym systemem sterowania natężeniem oświetlenia. Szczególną uwagę przyciągają oprawy nad wejściem głównym, których konstrukcję zmodyfikowano na życzenie inwestora. Ich ostateczny kształt to owoc pracy inżynierów z działu customizacji i specjalistów z warszawskiego oddziału LUG Light Factory. Oprawy o długości metra zostały podwieszone na trzech ramionach o długości 1,5m na planie trójkąta równobocznego. Cały zabieg wymagał zaprojektowania specjalnych uchwytów montażowych, które zapewniły pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Tekst: Michał Grocki, Builder Exclusive

Użyte oprawy