Wyszukaj

105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach to placówka o 70-letniej tradycji i zarazem najstarszy tego typu obiekt w województwie lubuskim. Przy tworzeniu zueplnie nowego oddziału neurologicznego wykorzystano oprawy LUG Light Factory dedykowane aplikacjom w obiektach medycznych. Ogólne ciągi komunikacyjne oświetlono oprawami z rodziny LUGCLASSIC oraz LUGSTAR N/T, natomiast pomieszczenia zabiegowe oraz pokoje dla pacjentów wyposażone zostały w oprawy do oświetlania powierzchni czystych MEDICA N/T o podwyższonym stoponiu szczelności IP65.