Wyszukaj

Informacje o akcjach

NAZWA LUG
RYNEK NOTOWAŃ

Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)

SYSTEM NOTOWAŃ ciągłe
DATA DEBIUTU 20.11.2007
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 7 198 570 szt. akcji
FREE FLOAT 2 141 150 szt. akcji, co stanowi 29,74% wszystkich akcji
TICKER NewConnect LUG
KOD ISIN PLLUG0000010
INDEKS NCIndex (udział 2,17%)
SEGMENT NC Base