Wyszukaj

LUG S.A. z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie

20 września 2021

Bardzo miło nam poinformować, że wg ogłoszonych wyników III edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, spółka LUG S.A. po raz kolejny otrzymała tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. W klasyfikacji zdobyła 8,33 punktów na 10 możliwych do zdobycia. Tym samym LUG S.A awansował z trzeciego miejsca w roku 2020, na miejsce drugie w 2021.

Podczas badania przeanalizowano 153 raporty spółek giełdowych podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, z czego ponad jedna trzecia (35%) analizowanych firm nie uzyskała żadnych punktów, a tylko 44 osiągnęły wynik powyżej 2 punktów.  Zawartość raportu oceniano w oparciu o 10 kluczowych kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Trzeci rok z rządu uczestniczmy w badaniu świadomości klimatycznej firm i ponownie jesteśmy w gronie liderów. To ważny aspekt naszej działalności i cieszę się, że grono niezależnych ekspertów dobrze ocenia naszą pracę w tym obszarze. Zmiany klimatyczne są już faktem, a tegoroczne anomalia pogodowe tylko potwierdzają to, o czym naukowcy mówią od dawna. Niestety wyniki badania świadomości klimatycznej firm nie są optymistyczne. Chciałbym podkreślić, że LUG jest firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego tak ważne jest dla nas to, jak nasza działalność wpływa na otoczenie. Tworząc nasze produkty zawsze mamy na uwadze, by były maksymalnie energooszczędne - podsumowuje wyniki badania Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

W tym roku średni wynik spółek w badaniu wyniósł 1,79 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,08 punkta niższy niż przed rokiem. W tym gronie nota LUG S.A 8,33 punktów na 10 możliwych, jest wysoka. Pełne wyniki badania są dostępne na stronie Bureau Veritas Polska.

 

LUG S.A. z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie