Wyszukaj

Nowa spółka technologiczna w Grupie Kapitałowej LUG

09 września 2017

LUG S.A., czołowy europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych i Toka Burzyński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacniający potencjał grupy LUG w obszarze rozwoju nowych technologii oświetleniowych. Partnerstwo pozwoli na szybszy rozwój i realizację założeń strategicznych Grupy Kapitałowej. 

Dokument podpisano 9 września br.  w Zielonej Górze. Następstwem porozumienia jest powstanie nowej spółki technologicznej BIOT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostką zależną wobec LUG, 51 proc. udziałów w nowej spółce obejmie LUG S.A., a pozostałe  49 proc. Toka Burzyński Guzowski Sp. j. Spółka powstała aby uzupełnić portfolio usług Grupy Kapitałowej LUG. Głównym obszarem działalności nowego podmiotu będzie prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. Współpraca obu udziałowców pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału tj. know how posiadanego przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz kapitału   i rynku do komercjalizacji przyszłych technologii zapewnionego przez LUG S.A. Stanowisko Prezesa Zarządu  BIOT Sp. z o.o. obejmie Kamil Burzyński z Toka Burzyński Guzowski Sp.j., natomiast Wiceprezesem Zarządu zostanie Wojciech Lewandowski, reprezentujący LUG S.A.

 - Wspólne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG. Naszym celem jest zapewnienie światowej jakości rozwiązań w obszarze zarządzania światłem.  Liczę, że działania spółki BIOT Sp. z o.o. skupione wokół poszukiwania synergi oświetlenia i najnowszych technologii pozwolą nam na pełne wykorzystanie potencjału obu partnerów tj. LUG i Toka. –  mówi Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A.

 

 

Źródło zdjęcia: https://images.4ever.eu/tag/19474/technologie

Nowa spółka technologiczna w Grupie Kapitałowej LUG