Wyszukaj

LUG Light Factory laureatem konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie 2017!

04 grudnia 2017

3 grudnia 2017 roku firma LUG Light Factory została nagrodzona Statuetką „Wspólna Wartość” za działalność w zakresie CSR na rzecz lokalnej społeczności, otwarcie na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej  oraz otwarte serce na ich potrzeby.

LUG jest firmą, która funkcjonuje na rynku od 1989 roku kształtując nowatorskie rozwiązania oświetleniowe na całym świecie. Jako firma odpowiedzialna społecznie i biznesowo, pamięta również o swoim lokalnym otoczeniu, do którego kieruje szerokie spektrum i zdywersyfikowane działania CSR, począwszy od dzieci z domów dziecka, osoby starsze i chore, poprzez te znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującej doraźnego wsparcia. Każde działanie reprezentuje najwyższe standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu. Wielokrotnie już doceniana firma, raz jeszcze została dostrzeżona otrzymując 3 grudnia 2017 roku zaszczytne wyróżnienie jako wyraz uznania dla działalności CSR LUG w konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie” 2017 organizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Celem konkursu jest promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs skierowany jest do lubuskich przedsiębiorstw, które realizują dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego, wspierając społeczność lokalną przyczyniają się do budowania z nią relacji. Ponadto celem konkursu jest wyróżnienie praktyk z zakresu współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej, za którą laureaci  zostali nagrodzeni statuetką „Wspólna wartość”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie firmy opisywały dobre praktyki realizowane w ramach CSR, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Te, którym udało się znaleźć w kolejnym, drugim etapie odbyły rozmowę z komisją konkursową opowiadając bardziej szczegółowo o swojej działalności i przybliżając tym samym profil firmy w zakresie CSR. Uroczysta Gala, podczas której nagrodzono laureatów odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Oprócz LUG Light Factory i Teatru Lubuskiego, które otrzymały Statuetki „Wspólna Wartość”, czyli „otwarcie na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i otwarte serce na ich potrzeby”, wśród laureatów znalazły się również firmy takie jak: SWISS KRONO Polska, MB-Pneumatyka Sp. z o.o., Centrum BHP i PPOŻ. Sela oraz PGNiG S.A. - Oddział w Zielonej Górze.

Każda nagroda, szczególnie w zakresie działalności charytatywnej i CSR jest dowodem tego, że aktywność LUG jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby wsparcia społeczności lokalnych, wyrazem możliwości niesienia pomocy innym, ale także dobrą praktyką edukacyjną dla innych, odpowiedzialnych społecznie biznesów.

Zapraszamy również  do zapoznania się z dobrymi praktykami lubuskiego biznesu, w tym LUG Light Factory: http://csrprofit.com/