Wyszukaj

Raport roczny za 2018 rok

13 stycznia 2019

Publikacja następujących raportów:

- Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora,

- Jednostkowy Raport Roczny LUG S.A. za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora,

jest przewidziana na dzień 30.05.2019 roku.