Wyszukaj

Raport roczny za 2019 rok

22 stycznia 2020

Publikacja następujących raportów:

- Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora,

- Jednostkowy Raport Roczny LUG S.A. za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Opinią i raportem audytora,

jest przewidziana na dzień 26.06.2020 roku.