Wyszukaj

Promocja zdrowego stylu życia

Pracownicy są jedną z głównych wartości Grupy Kapitałowej LUG S.A. Znajdują oni wsparcie w zarządzie w obszarze edukacji i podnoszenia kwalifikacji, ale też w rozwijaniu zainteresowań.

Aktywność fizyczna pracowników jest wspierana finansowo, ale też organizacyjnie. Osiągnięcia firmowych sportowców są promowane wśród pozostalych pracowników, m. in. po to by zachecić ich do podjęcia własnych wyzwań.