Wyszukaj

Różnorodność

Grupa Kapitałowa LUG S.A.działa aktywnie na kilku kontynentach i prowadzi sprzedaż produktów oświetleniwych do 70 krajów świata.

W międzynarodowym środowisku, w jakim się znajdujemy, ważny jest szacunek dla różnych poglądów i postaw osób zatrudnionych  w spółkach należących do Grupy. W zespole pracującym na sukces Grupy Kapitałowej LUG S.A. obecni są przedstawiciele 5 narodowości.

Miejsce pracy jest polem, na którym dochodzi do interakcji ludzi o różnej płci i w różnym wieku. Średnia wieku w LUG to 39 lat, co pokazuje, że uznanie znajduje u nas doświadczenie, ale szanse na interesującą pracę mają także młodzi ludzie. Kobiety stanowią 41% pracowników, 59% to mężczyźni.

O możliwości zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej LUG S.A. decydują kwalifikacje i umiejętności. Niepełnosprawność nie stanowi tu przeszkody. Wśród pracowników spółek Grupy Kapitałowej LUG S.A. zatrudnione są osoby o różnym stopniu naruszenia sprawności organizmu: lekkim, umiarkowanym i znacznym. W zespole LUG pracują m.in. osoby głuchonieme, jak również poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zatrudnione są one tak w obszarze administracji jak w części produkcyjnej. Obiekty spółki dostosowane są architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 Spółka LUG Light Factory należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A. została laureatem pierwszej edycji konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier” organizowanego przez Urząd Miasta Zielona Góra.