Wyszukaj

Środowisko

srodowisko

Jednym z istotnych dla LUG aspektów jest działanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i stosowanie takich technologii, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. W tym celu do procesu produkcyjnego wdrożono odpowiednie procedury. Ich zadaniem nie jest redukowanie ilości poprodukcyjnych odpadów i emisji, ale takie prowadzenie produkcji aby zminimalizować ich powstawanie.

Proces produkcyjny opraw oświetleniowych LUG został zorganizowany tak, aby wyeliminować niebezpieczne dla środowiska czynniki. Udało się to nawet w przypadku tych etapów produkcji, które zwykle mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i ludzi.

 

 Schemat procesu produkcji opraw oświetleniowych:

  • LAKIERNIA

  • KĄPIEL EKOLOGICZNA

  • AUTOMATYCZNE OKABLOWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

  • LINIA PRODUKCJI KOMPONENTÓW LED