Wyszukaj

LUG Light Factory

Zasady korzystania z serwisu

Grupa Kapitałowa LUG S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Grupa LUG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Grupa Kapitałowa LUG S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych oraz multimedialnych dostępnych na stronach serwisu www.lug.com.pl jest dozwolone z poniższymi zastrzeżeniami:

1. Wyłączne prawo do ww. materiałów znajdujących się na stronach serwisu www.lug.com.pl ma Grupa Kapitałowa LUG. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów, zdjęcia są znakami handlowymi i/lub własnością Grupy LUG.

2. Rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na stronach serwisu w Centrum Prasowym jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych. Każdorazowo jednak Grupa Kapitałowa LUG musi zostać poinformowana o tym fakcie, w formie pisemnej, z podaniem celu i miejsca wykorzystania, adresu internetowego lub przesłania materiału w postaci cyfrowej, drukowanej lub innej. Informację taką należy kierować na adres marketing@lug.com.pl

3. Wykorzystywanie materiałów tekstowych dostępnych na stronach serwisu www.lug.com.pl dozwolone jest wyłącznie za podaniem źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą.

4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisu www.lug.com.pl materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, z wyraźnym zaznaczeniem rzeczywistego źródła (podanie adresu www.lug.com.pl). Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach serwisu www.lug.com.pl na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą mieć miejsce tylko w wyniku indywidualnych, obustronnych uzgodnień/umów pisemnych.

6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu. Grupa Kapitałowa LUG w przypadku naruszenia wyżej określonych warunków ma prawo do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.