Wyszukaj

Nagrody

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami Grupy Kapitałowej LUG S.A. na rynku kapitałowym.

Złota strona emitenta

Najlepszy serwis RI w kategorii spółek z rynku NewConnect. W 2015 roku serwis Relacji Inwestorskich po raz szósty z rzędu dotarł do finałowej trójki. Tytuł najlepszej strony otrzymał po raz trzeci z rzędu oraz czwarty raz w historii konkursu (nagrody w 2009, 2013, 2014 roku).

 

Najlepszy Raport Roczny 2012 i 2013

Najlepszy raport roczny w kategorii spółek z rynku NewConnect dwa lata z rzędu !

 

 

Wyróżnienie za raportowanie danych ESG

Ranking spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG 2013, w którym LUG S.A. został wskazany jako jeden z trzech Emitentów najlepiej raportujących dane ESG na rynku NewConnect.

 

Debiut na NewConnect

Spółka LUG S.A. zadebiutowała na 20 listopada 2007 roku na rynku NewConnect. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
  • 27.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 8.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 28.992.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
  • 8.992.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wręczenia nagród oraz debiutu spółki LUG na rynku NewConnect.