Wyszukaj

Pierwszy raport niefinansowy Grupy Kapitałowej LUG S.A. za rok 2018

30 maja 2019

W 2017 roku Polska zaimplementowała dyrektywę unijną 2014/95/UE, w wyniku czego Ustawa o Rachunkowości narzuca na duże podmioty gospodarcze spełniające zdefiniowane przez ustawodawcę kryteria, nowy obowiązek w postaci sporządzania rocznych raportów niefinansowych. Zgodnie z definicją, LUG spełniając przez dwa kolejne lata z rzędu dwa dowolne kryteria definicyjne stał się zobowiązany do opracowania i publikacji Sprawozdania Informacji Niefinansowych. 

Pierwsze historyczne Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest już dostępne. Dokument zawiera w sobie informacje niefinansowe za 2018 rok i odnosi się do pięciu kluczowych obszarów niefinansowych:

  • zagadnienia społeczne
  • zagadnienia pracownicze,
  • środowiska naturalnego,
  • poszanowania praw człowieka,
  • przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Sprawozdanie w skondensowany i przejrzysty sposób umożliwia zrozumienie niefinansowych aspektów funkcjonowania LUG, jej wpływu na otoczenie, pracowników,  środowisko, społeczność lokalną, a to wszystko w postaci opisu modelu biznesowego jednostki, opisu polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do tych zagadnień, w tym procedur należytej staranności, wyniku tych polityk, głównych ryzyk oraz niefinansowych kluczowych wskaźników związanych z działalnością.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem niefinansowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. TUTAJ

Pierwszy raport niefinansowy Grupy Kapitałowej LUG S.A. za rok 2018