Wyszukaj

LUG ma swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej SEG

13 kwietnia 2022

Z dumą informujemy, że Jakub Wtorkowski, Prokurent i Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka będzie reprezentował Grupę Kapitałową LUG S.A. w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

SEG to największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy notowane na polskim rynku kapitałowym i reprezentująca ich interesy. Jakub Wtorkowski został powołany w skład Rady Nadzorczej organizacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEG.

Jako członek zwyczajny, będzie nadzorował działalność Stowarzyszenia w imieniu firm członkowskich notowanych na rynku NewConnect. Rada Nadzorcza SEG liczy 8 członków reprezentujących znaczących Emitentów będących firmami członkowskimi i tzw. członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 

Pełny skład nowo wybranej Rady Nadzorczej znajdziecie TUTAJ.

 

***

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

LUG ma swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej SEG