Wyszukaj

LUG Light Factory

„Solidarność dla klimatu”

18 stycznia 2019

W pełni popieramy inicjatywę Polskich Miast Progresywnych i ich deklarację „Solidarność dla klimatu”. Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym Prezesa Zarządu LUG w tej sprawie. 

Szanowni Państwo 

            Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z podpisaną z inicjatywy Polskich Miast Progresywnych deklaracją „Solidarność dla klimatu”. Cieszę się, że dostrzegają Państwo potrzebę podjęcia wspólnego wysiłku instytucji sektora publicznego i prywatnego na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia zmian klimatycznych. Wyznaczenie konkretnych, mierzalnych celów i terminów ich planowanej realizacji na pewno zwiększa szanse powodzenia podjętej przez Państwa inicjatywy.

            Z uwagi na charakter działalności naszej firmy, chciałbym odnieść się szczególnie do celu przejścia w 100% na energooszczędną technologię LED w oświetleniu miejskim do roku 2030. Wykorzystanie profesjonalnych rozwiązań LED w modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz przy realizacji nowych inwestycji jest zdecydowanie jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej, długiej i bezawaryjnej pracy systemów oświetleniowych oraz, co niezwykle istotne, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z otaczających nas przestrzeni.

            Jako polski producent z 30-letnim doświadczeniem w branży oświetleniowej, posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze badawcze i produkcyjne do zaoferowania pełnego wsparcia dla procesu pełnego przejścia polskich miast na oświetlenie w technologii LED. Nasza oferta obejmuje nie tylko portfolio najwyższej jakości opraw oświetleniowych ale również szerokie spektrum profesjonalnych usług wsparcia projektowego, w tym wsparcie w pozyskaniu finansowania na realizowane przedsięwzięcia. Ponadto, dzięki możliwości osiągnięcia efektu synergii z połączenia technologii LED i IoT, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu rozwiązania typu smart lighting i smart city pozwalające na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie publiczną infrastrukturą oświetleniową i innymi obszarami życia miasta.

            Serdecznie zapraszam Państwa do spotkania i rozpoczęcia rozmów na temat tego w jaki sposób możemy wspólnie przyczynić się do bardziej zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju polskich miast.

 

Z poważaniem

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

„Solidarność dla klimatu”