Wyszukaj

LUG Light Factory

LUG Light Factory konsoliduje dywizje handlowe

30 maja 2019

Grupa Kapitałowa LUG, jeden z liderów międzynarodowego rynku profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, stawia kolejny krok w kierunku realizacji strategicznych kierunków rozwoju i konsoliduje zespoły sprzedażowe w swojej spółce zależnej LUG Light Factory.

W związku z dynamicznym rozwojem, z dniem 30.05.2019 r., w spółce LUG Light Factory nastąpi  konsolidacja zespołów sprzedaży, której efektem jest utworzenieGlobalnej Dywizji Handlowej LUG,łączącej w sobie dotychczasowe kompetencje Departamentów Handlowych Kraj i Eksport. Celem powyższej zmiany jest umocnienie pozycji LUG na rynku oraz wsparcie procesu globalizacji firmy.

Na czele nowej struktury sprzedaży, z dniem 30.05.2019 r., stanie Global Sales Director LUG, Paweł Karłowski. 

Paweł posiada wykształcenie inżynierskie oraz ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju sprzedaży B2B, zdobyte na różnych kluczowych stanowiskach w firmach technologicznych, operujących na rynkach Polski, Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, USA i Rosji/WNP.

Jednocześnie z dniem 29.05.2019 r. Beata Tustanowska przestaje pełnić funkcję Dyrektora Dywizji Exportu, by kontynuować dalszy rozwój zawodowy poza Grupą LUG. Niezmiennie Wiesław Bielenin stoi na czele struktury handlowej LUG na Polskę.

LUG Light Factory konsoliduje dywizje handlowe