Wyszukaj

LUG Light Factory

WETEX & DUBAJ SOLAR SHOW 2021

07 października 2021

Dzień pełen emocji już za nami. Targi ponownie zebrały nas razem i są doskonałą okazją do zdobycia i poszerzenia wiedzy rynkowej. Dziękujemy wszystkim naszym gościom za ciekawe rozmowy, podzielenie się opinią na temat naszych rozwiązań i spotkania, które nas wile uczą i inspirują w dalszej pracy. 

Warto wspomnieć, że LUG uczestniczy w projekcie ZEA – „Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”. Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19. Jego wartość to 11.120.740,10 zł w tym wysokość dofinansowania: 6.571.160,76 zł. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno- Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Serdecznie zapraszamy na kolejny dzień targów, na spotkanie z naszymi ekspertami i do odwiedzenia naszego stoiska nr 14.