Wyszukaj

LUG Light Factory

Prezes LUG S.A. wybrany do władz ZIPH

24 czerwca 2016

Podczas majowego walnego zgromadzenia ZIPH, na pozycję V-ce Prezesa Rady wybrany został Prezes Zarządu LUG S.A., Ryszard Wtorkowski.

30 maja w auli PWSZ w Gorzowie, członkowie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej zebrali się corocznym sprawozdawczym walnym zgromadzeniu. Ponieważ końca dobiega kadencja obecnych władz ZIPH, na zgromadzeniu podsumowano również działalność Izby w latach 2012-2016 oraz wybrano delegatów do jej organów na najbliższe cztery lata.

Podczas zgromadzenia, prezes ZIPH, Jerzy Korolewicz, podkreślał, że przez ostatnie cztery lata Izba koncentrowała się na poszerzaniu swojej oferty dla lubuskich przedsiębiorstw. Zorganizowano w tym czasie ponad 250 wydarzeń gospodarczych, w których wzięło udział oko 10 tysięcy uczestników. W tym czasie ZIPH zorganizowała dla kadr lubuskich przedsiębiorstw również ponad 130 szkoleń i seminariów, dotyczących m.in. kompetencji menedżerskich, odnawialnych źródeł energii czy prawa pracy.

Po wysłuchaniu sprawozdań złożonych przez organy ZIPH, uczestnicy zgromadzenia udzielili władzom absolutorium oraz dokonali wyboru delegatów na kolejną czteroletnią kadencję. Na pozycję V-ce Prezesa Izby wybrany został Prezes Zarządu LUG S.A., Ryszard Wtorkowski. ‘ZIPH to obecnie największa organizacja samorządu gospodarczego działająca w województwie lubuskim. Jako jej wieloletni członek, staramy się aktywnie uczestniczyć w działalności Izby. Cieszę się, że pozostali członkowie darzą mnie zaufaniem i podjęli decyzję o powierzeniu mi funkcji V-ce Prezesa’– komentuje Ryszard Wtorkowski.

Podczas zgromadzenia prelekcję obejmującą najnowsze dane statystyczne dotyczące sytuacji gospodarczej województwa lubuskiego wygłosił dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Roman Fedak.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia ZIPH, z jego uczestnikami spotkał się Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, który zaprezentował główne założenia dotyczące opracowanego przez jego resortu planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wicepremier podkreślił również znaczenie województwa lubuskiego dla polskiej gospodarki oraz wyraził nadzieję na jego dalszy prężny rozwój.

LUG Light Factory jest czołowym europejskim producentem profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych z ponad 25-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w produkcji oświetlenia infrastrukturalnego oraz przemysłowych i dekoracyjnych opraw do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych i architektonicznych.