Wyszukaj

LUG Light Factory

Kariera w LUG

Ogromnym potencjałem i wartością naszej firmy są ludzie w niej zatrudnieni. Przedsiębiorstwo LUG zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników. Od kilku lat liczba zatrudnionych osób systematycznie wzrasta. Kompetencje, zaangażowanie, umiejętności oraz niezwykła kreatywność naszych pracowników mają ogromny wpływ na nasz rozwój. Przynosi to wymierne efekty ekonomiczne i techniczne.

Stawiamy na ludzi otwartych, przejmujących inicjatywę i dynamicznych. Chcemy tworzyć takie warunki pracy, w których będzie możliwe rozwijanie i doskonalenie umiejętności oraz nabywanie nowych kwalifikacji – z korzyścią dla pracownika jak i dla firmy.

Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zdolności i umiejętności wszystkich zatrudnionych, gwarantując jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo w długim okresie czasu. Zapewniamy stałe doskonalenie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników.

Polityka Kadrowa LUG (.pdf)