Wyszukaj

LUG Light Factory

Asystentka Zarządu / Asystent Zarządu

Jeśli lubisz gdy dużo się dzieje, a nowe wyzwania sprawiają, że nabierasz wiatru w żagle to stanowisko Asystentki/Asystenta Zarządu jest dla Ciebie.

Odrzuć myślenie, że Asystentk/-a to tylko osoba od podawania kawy, bo Twoje zadania będą zdecydowanie bardziej ambitne i kreatywne. Będziesz zajmować się tematami z zakresu szeroko pojętego obszaru administracyjnego oraz ściśle współpracować z Zarządem spółki. Twoim priorytetem będzie także organizacja podróży służbowych oraz sporządzanie protokołów spotkań. Jeśli szukasz pracy w młodym, dynamicznym zespole, chcesz się rozwijać i nie straszne Ci są wyzwania – napisz do nas i zostaw swoje CV!

Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Zielona Góra

 

Profil kandydata/ Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B2 – wymóg konieczny,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziana
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office 365,
 • umiejętność tworzenia dokumentów i prezentacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista oraz znajomość etykiety biznesowej
 • elastyczność w działaniu oraz umiejętności pracy pod presją czasu
 • czynne prawo jazdy kat. B,

 

Obowiązki:

 • zapewnienie profesjonalnego wsparcia członka zarządu w bieżących obowiązkach i projektach
 • zarządzanie kalendarzem spotkań zewnętrznych i wewnętrznych, ich przygotowaniem oraz przebiegiem
 • sporządzanie notatek ze spotkań i nadzór nad terminową realizacją zaleceń
 • organizacja podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz ich rozliczanie
 • nadzór nad terminowym przepływem informacji, korespondencji i dokumentów, przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji, w wymaganym zakresie.
 • administracyjne prace biurowe, m.in. przygotowywanie pism, wniosków, zestawień, raportów i innych dokumentów formalnych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Grupy

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie na podstawie umowy o pracę
 • Objęcia stanowiska wspieranego szkoleniami
 • Możliwość samorealizacji i rozwoju osobistego
 • Dynamicznej pracy w rozwijającym się zespole
 • Wdrożenie do organizacji przy wsparciu indywidualnego mentora
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Szkolenia językowe
 • Nieograniczony dostęp do firmowej siłowni
 • Kawa / herbata / owoce
 • Parking dla pracowników
 • Dostęp do strefy relaksu
 • Spotkania integracyjne dla Ciebie i Twojego dziecka
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Konkursy pracownicze
 • Upominki świąteczne
 • Uczestniczenia w zorganizowanych grupach sportowych i spotkaniach integracyjnych

 

Jesteś zainteresowany?  Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny.


rekrutacja@lug.com.pl


LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

 

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”

 

 

lug firma