Wyszukaj

LUG Light Factory

Proces rekrutacji

Wszystkie procesy rekrutacyjne prowadzone w Lug Light Factory sp. z o.o. uzależnione są od profilu stanowiska, na które jest zapotrzebowanie. Każdy etap procesu rekrutacji zaprojektowany został w sposób pozwalający ocenić nam potencjał kandydatów i sprawdzić ich predyspozycje na dane stanowisko.

Ogłoszenia o pracę zamieszczane są, w zależności od potrzeb rekrutacyjnych, na naszej stronie internetowej: www.lug.com.pl w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w popularnych internetowych serwisach rekrutacyjnych.

W związku z dynamicznym rozwojem Lug Light Factory Sp. z o.o. prowadzimy stały proces rekrutacyjny, dlatego osoby zainteresowane podjęciem współpracy mogą przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny w dowolnym momencie lub wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Wszystkie nadesłane aplikacje są na bieżąco analizowane i weryfikowane przez zespół specjalistów z Działu Personalnego. Zastrzegamy sobie, że kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi przez nas kandydatami.

Proces rekrutacji w naszej firmie przebiega w kilku wyszczególnianych poniżej etapach:

1.  Kandydaci, których kwalifikacje i doświadczenie odpowiadają warunkom wymienionym w ofercie pracy zostają zaproszeni na spotkanie z przedstawicielem Działu Personalnego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej omawiana jest nie tylko specyfika pracy, wymagania na poszczególnych stanowiskach, ale także oczekiwania i możliwości rozwoju kandydata. W trakcie spotkania oceniany jest stopień znajomości języków obcych deklarowanych przez kandydata.

2.  Kolejny etap rekrutacji odbywa się z udziałem przyszłego przełożonego, najczęściej jest to Kierownik Działu, do którego poszukujemy pracownika. Głównym celem rozmowy jest sprawdzenie poziomu wiedzy merytorycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska, o które ubiega się kandydat.

Na spotkaniu omawiane są także wzajemne wymagania i oczekiwania pracodawcy oraz pracownika. Ustalane zostają warunki umowy o pracę oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Kandydat poznaje szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku, na które aplikuje.

3.  Po rozmowach kwalifikacyjnych zostaje podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu.

4.  Wszyscy kandydaci, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się na rozmowach zostają poinformowani o wyniku procesu rekrutacyjnego.

Osoby, którym nie powiodło się w aktualnym naborze, a spełniają nasze oczekiwania pod kątem innego obszaru w firmie brane będą pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem zamieszczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Życzymy Powodzenia!