Wyszukaj

LUG Light Factory

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne 

Firma LUG korzysta z dostępnych dotacji i innych instrumentów wsparcia Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na inwestycje, badania i rozwój, jak również działania promujące produkty firmy na nowych rynkach zbytu.


LUG Light Factory Sp. z o.o.

1) współfinansowanie uczestnictwa w targach zagranicznych

 

 

  
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

– Inwestujemy w waszą przyszłość” 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

1) Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-08-002/09-00 z dnia 08-07-2009 – na przygotowanie Planu rozwoju eksportu „Rozwój eksportu LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. – Etap I” 

2) Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-08-012/09-00 z dnia 26-02-2010 – na „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. – Etap II”

2) współfinansowanie inwestycji

 

 

 

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego,

Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. 

1) Umowa nr RPLB.02.02.00-08-075/08-00 z dnia 21-04-2009 o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa przedsiębiorstwa LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. - nowe inwestycje w przemyśle oświetleniowym”

2) Umowa nr RPLB.02.02.00-08-001/09-00 z dnia 17-11-2009 o dofinansowanie Projektu: „Robotyzacja procesu montażu i kablowania opraw oświetleniowych w LUG LIGHT FACTORY”

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, 

Działanie 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. 

1) Umowa nr RPLB.02.03.00-08-071/09-00 z dnia 13-03-2010 o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie planu marketingowego” 

2) Umowa nr RPLB.02.03.00-08-135/09-00 z dnia 31-03-2010 o dofinansowanie Projektu: „Strategia przedsiębiorstwa oraz narzędzia do kontroli jej realizacji”

LUG S.A.

2) współfinansowanie uczestnictwa w targach zagranicznych

2001r. Ministerstwo GPiPS – „Promocja Eksportu”

Misja Gospodarcze: Litwa-Łotwa-Estonia – Ukraina 

2003r. Program Phare 2000 – PL 0003.12 – „Program Promocji Eksportu”

Tytuł projektu: „Eksport opraw oświetleniowych marki LUG”

Umowa Nr PL003.12.02-02-08-0172 

2004r. Ministerstwo GPiPS – „Promocja Eksportu – MT „LIGHT & BUILDING” Niemcy/ Frankfurt n. Menem” Umowa o dotację nr 654/2004 

Program Phare 2001 SSG – PL 01.06.09.02-2.2/4 Promocja rozwoju MSP – „Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

Tytuł projektu: „ Promocja opraw oświetleniowych LUG na rynkach zagranicznych”

Umowa Nr PL01.06.09.02-2.2/4/0042 

SPO-WKP poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: „Udział w targach jako wystawca. INTEL - Mediolan, Włochy, 17-21 maj 2005”

Nr wniosku: DZE-I-WKP_1/2.2.2/2005/821/1350

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Light + Building", Frankfurt / Main, Niemcy 23-27.04.2006r"

Numer wniosku: DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2006/873/3406

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Middle East Electricity" Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie, 11-14.02.2008r.

Numer wniosku: DWP-IV-WKP/1/2.2.2/1/2006/039/2008

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Middle East Electricity" Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie, 11-14.02.2007r.

Numer wniosku: DIW-V-WKP_1/2.2.2/2006/093/2007

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Światło i Elektronika", Ukraina / Kijów, 25-28.10.2006r.

Numer wniosku: DIW-V-WKP/1/2.2.2/1/2006/1891/4424 

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Światło i Elektronika", Ukraina / Kijów, 25-28.10.2007r.

Numer wniosku: DWP-IV-WKP/1/2.2.2/1/2006/092/2007 

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział jako wystawca w MT "Light & Building-2008", Frankfurt n/Menem, Niemcy 06-10.2008r.

Numer wniosku: DIW-V-WKP_1/2.2.2/1/2006/0071/2008 

SPO-WKP Tytuł projektu: "Udział w wyjazdowej misji gospodarczej Project Jordan", Jordania/Amman i Syria/Damaszek

06-11.11.2006r.Numer wniosku: DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2006/M584/1471

2) współfinansowanie inwestycji

Krajowy program Rozwoju MSP – program „Wstęp do jakości”
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2000”.
Umowa Numer PL0003.07.05-01-08-3746 

Dotacja na uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 – Zadanie – „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006”
Umowa nr ISO-2003/8/36/1548 – dotacja

Program Phare 2000 – PL0003.07.05.02/08/ - „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”
Tytuł projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”.
Umowa Nr Pl0003.07.05-02-08-1424 

Program Phare 2001 SSG – PL 01.06.09.02 - „Fundusz dotacji inwestycyjnych”
Tytuł projektu: „Program inwestycji i rozwoju LUG Sp. z o.o.”
Umowa Nr PL01.06.09.02-01/4-0114 

Phare 2002 SSG Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – nr wniosku 2002/000-580.06.05-04/04/0160. Tytuł projektu: „Program inwestycji i rozwoju LUG Sp. z o.o.” 

SPO-WKP Działanie 2.3 Tytuł projektu: „Zakup linii technologicznych do cięcia przewodów i wykonywania odbłyśników.” Nr wniosku: SPOWKP/2.3/08/0404.
Nr umowy SPOWKP /2.3/08/01282 

SPO-WKP Działanie 2.3 Tytuł projektu: "Zakup linii technologicznej do malowania proszkowego detali metalowych"
Numer umowy: SPOWKP/2.3/4/08/1883

SPO-WKP Działanie 2.3 Tytuł projektu: "Zakup linii technologicznych do produkcji obudów do opraw oświetleniowych"
Numer umowy: SPOWKP/2.3/4/08/1890