Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.
Nie pokazuj więcej

Nowoczesne technologie
oraz najwyższa jakość

Firma LUG korzysta z dostępnych dotacji i innych instrumentów wsparcia Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Otrzymane dotacje przeznaczona na inwestycje, badania i rozwój, jak również działania promujące produkty firmy na nowych rynkach zbytu. W kończącej się perspektywie finansowej EU (2014-2020) firma LUG pozyskała ponad 9 mln zł dofinansowania na projekty badawcze i inwestycyjne.

Projekt UE

Projekt

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem rozwiązań oświetleniowych w zakresie personalizacji oświetlenia, z uwzględnieniem chronobiologii - możliwych do implikacji w innowacyjnych oprawach oświetleniowych

Współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1. „Badania i innowacje”

Nr Projektu

RPLB.01.01.00-08-0023/19

Czas realizacji

01.07.2022 - 31.07.2023

Podpisanie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie

31 sierpnia 2020 r.

Kwota wydatków kwalifikowanych

4 131 418,76 PLN

Dofinansowanie

 2 324 289,98 PLN (56,26%)

Najnowsze badania naukowe na świecie w branży świetlnej wskazują na potrzebę racjonalizacji oświetlenia przestrzeni z zastosowaniem systemów oświetleniowych ukierunkowanych na potrzeby człowieka, jego biorytmów, preferencji nastroju, ostrości wzroku, jak również wydajności i oszczędności energii oraz trwałości opraw oświetleniowych i bezpieczeństwa ich użytkowania.

LUG - jako czołowy producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych o wysokich parametrach technicznych nieustannie podejmuje badania w zakresie racjonalizacji oświetlenia, łączącej potrzeby klientów z postępem technologicznym w branży i zapewniającej jednocześnie równowagę między jakością światła a efektywnością energetyczną. Ostatnie prace badawcze dotyczyły Human Centric Lighting i prowadziły do opracowania innowacyjnych opraw oświetleniowych w nurcie HCL, wprowadzenia nowych funkcjonalności opraw wykorzystywanych w oświetleniu budynków biurowych, medycznych, edukacyjnych oraz budynków mieszkalnych. Projekt miał charakter projektu badawczego, w ramach którego realizowano badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, celem opracowania nowej grupy produktów marki LUG, umożliwiających personalizację oświetlenia. W ramach projektu powstały prototypy nowych opraw oświetleniowych i innowacje produktowe, które zostały wdrożone do produkcji własnej LUG. W Projekt zaangażowany był zespół badaczy, konstruktorów, inżynierów, elektroników i laborantów z Dywizji Badawczo – Rozwojowej LUG.

Zadania realizowano w ramach dwóch etapów prac badawczych: etap 1 - badania przemysłowe nad opracowaniem prototypów opraw i modułów LED oraz etap 2 - prace rozwojowe - weryfikacja, testowanie prototypów opraw i elektroniki, walidacja systemów oświetleniowych – której celem było dalsze udoskonalenie techniczne powstałych produktów i badania laboratoryjne. Projekt zakładał rozpowszechnienie wyników badań na konferencjach i w formie publikacji naukowych i branżowych. Rezultatem Projektu było też zwiększenie zatrudnienia w Dywizji Badawczo – Rozwojowej firmy. W ramach projektu opracowano 2 zgłoszenia patentowe i 12 zastrzeżeń wzorów przemysłowych.

 

 

 

 

Projekt UE

Projekt

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego

Czas realizacji

01.06.2019 - 31.12.2021

Wartość projektu

5 249 832,36 PLN

Wartość dofinansowania

3 827 141,04 PLN

W tym udział LUG Light
Factory Sp. z.o.o:

 

Wydatki kwalifikowane:

2 660 246,41 PLN    

Dofinansowanie:

1 729 160,17 PLN (65%)

 

 

 

 

 

Realizowany w latach 2019 – 2021 projekt „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego (BPO)” współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe.

Celem projektu było opracowanie nowego, bezpiecznego słupa zintegrowanego z innowacyjną oprawą oświetleniową, stanowiącego tzw. bezpieczny punkt oświetleniowy (BPO). W ramach projektu zaprojektowano nowoczesną oprawę oświetleniową o wysokich parametrach technicznych i użytkowych, sposób jej połączenia ze słupem oraz bezpieczny słup oświetleniowy o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych. Rozwiązanie testowane było w ramach tzw. crash-testów na akredytowany torze testowym w Inowrocławiu wg metodyki przewidzianej w normach PN-EN 1317-1:2010 i PN-EN 1317-2:2010 PN-EN 12767:2008.

Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane były w 3 etapach, począwszy od budowy zespołu badawczego, opracowania nowych rozwiązań i funkcjonalności punktu oświetleniowego, kończąc na testach zderzeniowych typu crash test, przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych. Projekt zakładał ścisłą współpracę naukową z Politechniką Rzeszowską i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, popularyzację wyników badań oraz 4 zgłoszenia patentowe. Z sukcesem udało się osiągnąć wszystkie zakładane rezultatu Projektu.

Projekt realizowany był w ramach Konsorcjum, gdzie obok LUG Light Factory Sp. z o.o. występował: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. i jednostka naukowa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy.

Projekt UE

Projekt

Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów

Współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”
Działanie 1.1. „Badania i innowacje”

Nr Projektu

RPLB.01.01.00-08-0076/16

Czas realizacji

01.01.2017 - 10.04.2019

Podpisanie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie

26 maja 2017 r.

Kwota wydatków kwalifikowanych

5 738 060,49 PLN

Dofinansowanie

 2 548 529,19 PLN (44,41%)

Realizowane w latach 2017 – 2019 prace badawcze w projekcie pn. "Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów", współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu było opracowanie, prototypowanie i testowanie innowacyjnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych, możliwych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem. Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane były w 4 etapach. Obejmowały m.in.: budowę zespołu badawczego, opracowanie nowych funkcjonalności opraw oświetleniowych i systemu komunikacji pomiędzy oprawami, zaprojektowanie tychże elementów, następnie walidację przyjętych rozwiązań, aż po eksploatacyjne próby wdrożeniowe prototypów w rzeczywistym środowisku operacyjnym i realizację instalacji doświadczalno - pokazowych. Wyniki prowadzonych prac badawczo - rozwojowych zostały wdrożone do produkcji własnej i stanowią ofertę nowych produktów LUG.

W ramach projektu opracowano 46 prototypów, z tego dokonano 26 zgłoszeń wzorów przemysłowych. Wyniki badań upowszechniono w artykułach popularno – naukowych w Przeglądzie Elektrotechnicznym (2022). W ramach projektu dokonano 4 europejskie zgłoszenia patentowe.

 

 

W perspektywie finansowej 2009-2013 projekty skupione były na rozwoju eksportu, wzmacnianiu wizerunku LUG na imprezach targowych w Polsce i na świecie oraz inwestycjach w linie produkcyjne. Były to m.in.:

 

► Promocja LUG na targach branży kolejowej w Brazylii

Nr Projektu

POIG.06.05.02-00-286/13-00

Czas realizacji

17.07.2012 - 7.12.2013

 

► Rozbudowa przedsiębiorstwa LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. - nowe inwestycje w przemyśle oświetleniowym

Nr Projektu

RPLB.02.02.00-08-075/08-03

Czas realizacji

1.11.2008 - 8.06.2010

 

► Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.

Nr Projektu

POIG.06.01.00-08-012/09-03

Czas realizacji

2.11.2009 - 30.09.2010

 

► Udział w targach ENERGETAB-2009 w dniach 15-17 września 2009 w Bielsku-Białej

Nr Projektu

RPLB.02.03.00-08-064/09-00

Czas realizacji

1.03.2009 - 30.11.2009

 

► Opracowanie planu marketingowego

 

Nr Projektu

RPLB.02.03.00-08-071/09-00

Czas realizacji

1.09.2009 - 30.11.2009

 

► Robotyzacja procesu montażu i kablowania opraw oświetleniowych w LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o.

Nr Projektu

RPLB.02.02.00-08-001/09-02

Czas realizacji

1.06.2009 - 30.10.2009

 

► Rozwój eksportu LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. - Etap I

Nr Projektu

POIG.06.01.00-08-002/09-01

Czas realizacji

1.04.2009 - 30.09.2009


 
Specjaliści LUG pomogą wybrać odpowiednie oprawy i systemy LED
Jesteśmy przekonani, że sukces każdego przedsięwzięcia zaczyna się od solidnego fundamentu, a my jesteśmy tutaj, aby dostarczyć Ci nie tylko doskonałe rozwiązania, ale także kompleksową opiekę od początku do końca. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotów służyć Ci pełnym profesjonalizmem, pomagając w realizacji Twoich celów.
Zamów konsultacje